TIN TỨC

Đặc điểm chung của nhóm biển báo hiệu lệnh là gì?

Biển hiệu lệnh là một nhóm biển báo quan trọng trong giao thông đường bộ Việt Nam. Đây là biển báo cho người đi đường biết họ phải tuân theo điều gì. Vậy biển lệnh là gì, đặc điểm chung của nhóm biển lệnh? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

1. Biển báo hiệu lệnh là gì?

Biển hiệu lệnh là một trong những biển báo giao thông quan trọng, biển hiệu lệnh hướng dẫn người tham gia giao thông thực hiện các hiệu lệnh như: Đi thẳng, giảm tốc độ, chạy nhanh hơn tốc độ tối thiểu, vòng sang phải, vòng sang trái, …

Để dễ phân biệt, chúng ta có thể hiểu các loại biển cảnh báo ngược với biển cấm. Nếu biển báo cấm không cho người tham gia giao thông thực hiện một hành vi nào đó thì biển hiệu lệnh yêu cầu người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của loại biển báo đó.

2. Ý nghĩa chung của biển báo hiệu lệnh

Ý nghĩa chung của biển báo hiệu lệnh: Biển báo hiệu lệnh là biển báo với mục đích báo hiệu cho người tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành. Biển báo hiệu lệnh giao thông đường bộ lại được chia nhỏ thành 10 loại biển báo hiệu lệnh khác nhau (301 – 310).

3. Đặc điểm chung của nhóm biển báo hiệu lệnh

Đặc điểm: Biển báo hiệu lệnh có dạng hình tròn, không viền, nền biển báo màu xanh. Các ký tự số và chữ, hình vẽ trong biển báo có màu trắng trừ biển báo hiệu lệnh số 307. Tất cả hệ thống biển báo hiệu lệnh đều có trong hình dưới

4. Các loại biển báo hiệu lệnh

Biển số R.122 “Biển hiệu lệnh dừng lại”

Những biển báo hiệu lệnh này buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả loại xe được ưu tiên theo quy định dừng lại trước biển hay trước vạch ngang đường và sẽ chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu điều khiển cho phép (do người điều khiển giao thông hoặc đèn và cờ) cho phép đi.

Biển số R.301 (a, b, c, d, e, f, g, h) “Biển báo hiệu lệnh hướng đi phải theo”

Để báo cho các xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định. Trong đó thì phải đặt một trong những kiểu biển số (R.301a,b,c,d,e,f,g,h) để nêu lên ý nghĩa “Hướng đi phải theo”. Tùy theo hướng đi mà người sử dụng biển hiệu lệnh sẽ lựa chọn kiểu biển cho phù hợp.

Biển có hiệu lực bắt buộc đối với các loại xe phải đi theo hướng mũi tên biển hiệu lệnh chỉ (trừ xe được ưu tiên theo quy định):

  • Biển số R.301a: Các phương tiện lưu thông chỉ được đi thẳng.
  • Biển số R.301b: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ phải.
  • Biển số R.301c: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ trái.
  • Biển số R.301d: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ phải.
  • Biển số R.301e: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ trái.
  • Biển số R.301f: Các phương tiện lưu thông chỉ được đi thẳng và rẽ phải.
  • Biển số R.301g: Các phương tiện lưu thông chỉ được đi thẳng và rẽ trái.
  • Biển số R.301h: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ trái và rẽ phải.
  • Biển số R.302 (a,b,c) “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật”

Để cảnh báo các phương tiện (cơ giới và thô sơ) có hướng đi qua chướng ngại vật, hãy đặt biển số R.302 (a, b, c) với ý nghĩa “Hướng đi phải đi vòng qua chướng ngại vật”. Biển số R.302 (a, b) còn được sử dụng kết hợp với biển số P.102 tại dải phân cách để giúp người điều khiển giao thông báo hiệu cho người điều khiển phương tiện biết hướng đi của phần đường một chiều.

Biển số R.303 “Biển hiệu lệnh tại ngã tư đi theo bùng binh”

Cảnh báo các phương tiện (thô sơ và cơ giới) đi theo đường vòng có hướng mũi tên tượng trưng hướng rẽ an toàn tại nơi đường giao nhau.

Biển số R.304 “Biển báo hiệu đường dành cho xe thô sơ”

Biển báo có hiệu lực yêu cầu các phương tiện thô sơ (kể cả xe tàn tật) và người đi bộ sử dụng phần đường dành riêng cho phương tiện này đi lại. Cấm các loại xe cơ giới, kể cả xe mô tô, xe ưu tiên đi vào phần đường đã đặt biển báo này, trừ trường hợp sang đường nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho xe thô sơ, người đi bộ và người đi bộ. . đi bộ.

Biển số R.305 “Biển báo tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ”

Để báo hiệu đường cho người đi bộ, hãy đặt biển hiệu lệnh này. Các phương tiện cơ giới, xe thô sơ (trừ xe đạp, xe lăn cho người tàn tật), kể cả xe được quyền ưu tiên theo quy định sẽ không được đi vào phần đường có biển báo này. Trừ trường hợp sang đường nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi đường.

Biển số R.306 “Biển báo tốc độ tối thiểu”

Để chỉ tốc độ tối thiểu cho phép của các phương tiện cơ giới. Hiệu lệnh có tác dụng buộc các phương tiện cơ giới phải chạy với tốc độ không được phép nhỏ hơn giá trị ghi trên biển trong điều kiện mật độ giao thông thuận tiện, an toàn. Các phương tiện có tốc độ tối đa do nhà sản xuất quy định mà không đáp ứng được tốc độ tối thiểu ghi trên biển số sẽ không được phép đi vào đường này.

Biển số R.307 “Biển báo giới hạn tốc độ tối thiểu”

Khi kết thúc phần tốc độ tối thiểu, biển số R.307 sẽ được đặt để báo hiệu lệnh đã hết tốc độ giới hạn tối thiểu ”(hoặc DP.135 đăng“ Kết thúc tất cả các lệnh cấm ”khi có nhiều hơn một tốc độ giới hạn tại đồng thời.Các biển báo cấm khác đều không có tác dụng).

Biển số R.308 (a, b) “Tín hiệu chỉ huy tuyến đường vượt cầu vượt”

Cho biết phía trước sắp có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo hướng dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hoặc phải).

Biển số R.309 “Tín hiệu báo hiệu bấm còi”

Cho biết khi đến gần vị trí của biển hiệu lệnh này, cần bấm còi.

Biển số R.310 (a, b, c) “Biển báo hướng đi dành cho xe chở hàng nguy hiểm”

Để cảnh báo các xe chở hàng nguy hiểm đi theo hướng quy định, hãy đặt một trong các biển số R.310 (a, b, c) “Hướng đi dành cho xe chở hàng nguy hiểm”.

XEM THÊM >>>>> https://tingame24h.top/

Trả lời