TIN TỨC

Dẫn độ là gì? Ví dụ về dẫn độ tội phạm?

Dẫn độ tội phạm là một khái niệm mới mẻ đối với hầu hết mọi người.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những quy định liên quan đến vấn đề “Dẫn độ tội phạm” trong Luật Tương trợ tư pháp Việt Nam 2007, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước.

1. Dẫn độ là gì?

Dẫn độ tội phạm là gì? Dẫn độ là gì? chắc hẳn là những câu hỏi còn khá lạ với nhiều người.

Điều 32 Luật Tương trợ tư pháp Việt Nam 2007 quy định:

Dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

=> Dẫn độ áp dụng cho 2 đối tượng: có hành vi phạm tội nhưng chưa bị kết án và người đã bị kết án hình sự.

2. Nguyên tắc trong dẫn độ tội phạm

  • Dẫn độ tội phạm trước hết phải tuân thủ theo nguyên tắc của luật tương trợ tư pháp

Điều 4 Luật Tương trợ tư pháp Việt Nam 2007 quy định 2 nguyên tắc sau:

1. Tương trợ tư pháp được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp thì hoạt động tương trợ tư pháp được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.

  • Ngoài ra, dẫn độ người phạm tội còn phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia

Đây là nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế cũng như hoạt động dẫn độ tội phạm. Chủ quyền quốc gia là tối cao và bất khả xâm phạm thể hiện qua quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Khi nhận được một yêu cầu dẫn độ tội phạm, quốc gia nhận được yêu cầu có quyền từ chối hay chấp nhận tùy vào pháp luật dẫn độ của nước mình hay các điều ước quốc tế mà mình đã kí kết hoặc tham gia. Quốc gia yêu cầu chỉ được tiếp nhận đối tượng sau khi quốc gia được yêu cầu thực hiện xong các hoạt động liên quan đến dẫn độ.

Nguyên tắc có đi có lại

Đây là nguyên tắc pháp lý cần thiết để đảm bảo việc dẫn độ tội phạm có hiệu quả. Nội dung của nguyên tắc này quy định rằng Quốc gia được yêu cầu sẽ chấp nhận việc dẫn độ với sự đảm bảo rằng Quốc gia được yêu cầu cũng sẽ chấp nhận và thực hiện yêu cầu đó trong tương lai. Tương lai. Nguyên tắc này thể hiện sự tôn trọng quyền bình đẳng và chủ quyền giữa các quốc gia. Tuy nhiên, nguyên tắc này không có nghĩa là trao đổi bình đẳng, tức thời mà tùy từng trường hợp để quyết định có thực hiện yêu cầu hợp tác của đối tác hay không.

Nguyên tắc tội phạm kép

Đây là nguyên tắc đặc thù trong dẫn độ tội phạm được hầu hết các quốc gia áp dụng. Người bị yêu cầu dẫn độ sẽ bị dẫn độ khi hành vi của người đó được xác định là hành vi phạm tội theo luật quốc gia của nước yêu cầu và nước tiếp nhận. Không đáp ứng được yêu cầu này, các bang có quyền từ chối dẫn độ.

Nguyên tắc không dẫn độ công dân của mình

Nguyên tắc này đã được ghi nhận trong hiệp định năm 1957 của Hội đồng Châu Âu về dẫn độ tội phạm, trong các hiệp định tương trợ tư pháp giữa các quốc gia, và trong hiến pháp và luật quốc tịch của các quốc gia. Đối tượng dẫn độ là cá nhân đã phạm tội và bị xét xử về tội này hoặc người bị tình nghi phạm tội đang lẩn trốn bên ngoài lãnh thổ nước yêu cầu. .

Nguyên tắc không dẫn độ người phạm tội chính trị

Nguyên tắc này được ghi nhận trong một số điều ước quốc tế đa phương và song phương về tương trợ tư pháp giữa các quốc gia và trong luật quốc gia của các quốc gia. Tuy nhiên, khái niệm tội phạm chính trị cũng không rõ ràng. Đặc điểm chính trị của tội phạm có thể được đề cập đến bằng cách xác định thể chế dẫn độ trái ngược với thể chế cư trú chính trị. Quy tắc cũng có một ngoại lệ: thủ phạm giết nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ hoặc các lãnh đạo cấp cao khác của đất nước không được hưởng quyền không bị dẫn độ sau khi phạm tội.

3. Ví dụ về dẫn độ tội phạm

Ví dụ: A (công dân Việt Nam) phạm tội giết người trên lãnh thổ Việt Nam nhưng bỏ trốn sang Lào để trốn tránh trách nhiệm hình sự

Việt Nam và Lào đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và hình sự.

Theo các quy định của Hiệp định này, một Nước ký kết sẽ dẫn độ công dân của Nước ký kết kia đang ở trên lãnh thổ của mình cho Nước ký kết kia để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để thi hành các bản án và quyết định hình sự.

Và điều 60 về điều kiện dẫn độ người phạm tội:

  • Theo các điều kiện của Hiệp định này, hành vi phạm tội dẫn đến việc dẫn độ một người phạm tội là hành vi phạm tội mà theo luật của các Nước ký kết, bị phạt tù từ một năm trở lên hoặc phạt nặng hơn.
  • Việc dẫn độ để thi hành án chỉ được thực hiện khi người phạm tội bị phạt tù từ 01 năm trở lên hoặc hình phạt nặng hơn.

Vậy hành vi của A là giết người, thỏa mãn điều kiện tại Điều 59, 60 của hiệp định thì khi Việt Nam có yêu cầu dẫn độ, Lào sẽ dẫn độ A về Việt Nam để truy cứu trách nhiệm hình sự.

XEM THÊM >>>>> https://tingame24h.top/

Trả lời