TIN TỨC

Trái phiếu chính phủ là gì? Đầu tư trái chính phủ có rủi ro không?

Trái phiếu chính phủ là một công cụ tài chính phổ biến mà chính phủ sử dụng để thu hút vốn từ các nhà đầu tư. Được coi là giấy tờ tài chính, trái phiếu chính phủ đại diện cho khoản vay của chính phủ và cam kết trả lại số tiền vay kèm theo lãi suất vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Để hiểu thêm về trái phiếu chính phủ và rủi ro khi đầu tư, hãy tiếp tục đọc bài viết này của TINGAME24H.TOP để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Trái phiếu là một công cụ tài chính phổ biến được sử dụng bởi các doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức phi lợi nhuận để thu hút vốn từ nhà đầu tư. Nhà đầu tư mua trái phiếu và trả cho người phát hành một khoản tiền cố định.

Người phát hành cam kết trả lại số vốn vay kèm theo lãi suất vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Lãi suất trả cho nhà đầu tư thường được xác định trước và duy trì ổn định trong suốt thời gian trái phiếu.

Theo quy định của Nghị định 01/2011/NĐ-CP, trái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc cho các chương trình, dự án đầu tư thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước.

Trái phiếu chính phủ được coi là công cụ tài chính an toàn và ổn định, vì chính phủ có uy tín cao nhất trên thị trường và luôn có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Do đó, nhà đầu tư thường xem trái phiếu chính phủ là một lựa chọn đầu tư ổn định, đặc biệt trong những thời điểm thị trường chứng khoán không ổn định.

image

Các đặc điểm của trái phiếu chính phủ

Chủ thể phát hành trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ của Việt Nam được phát hành bởi Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện cho Nhà nước, cụ thể là Bộ Tài chính. Bộ Tài chính có quyền ủy thác Kho bạc Nhà nước để tổ chức phát hành và quản lý trái phiếu chính phủ. Chính phủ cũng có thể ủy quyền cho các tổ chức tài chính như Ngân hàng Nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng để thực hiện các hoạt động phát hành và quản lý trái phiếu chính phủ.

Phương thức phát hành trái phiếu chính phủ

Theo quy định tại khoản 7 điều 14 Nghị định 95/2018/NĐ-CP, trái phiếu chính phủ được phát hành theo ba phương thức sau:

 • Đấu thầu phát hành trái phiếu: Chính phủ tổ chức đấu thầu để phát hành trái phiếu, nhằm thu hút vốn từ các nhà đầu tư. Phương thức này là phổ biến nhất trong việc phát hành trái phiếu chính phủ.
 • Bảo lãnh phát hành trái phiếu: Các tổ chức tín dụng, chủ yếu là ngân hàng, được cấp phép để bảo lãnh cho Chính phủ trong việc phát hành trái phiếu.
 • Phát hành riêng lẻ: Chính phủ có thể phát hành trái phiếu trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp một cách riêng lẻ.

Đồng tiền được sử dụng để phát hành trái phiếu chính phủ

Quốc gia phát hành trái phiếu chính phủ sẽ quyết định đồng tiền được sử dụng trong quá trình phát hành. Ở Việt Nam, trái phiếu chính phủ được phát hành bằng đồng tiền đồng Việt Nam (VND). Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Chính phủ Việt Nam có thể phát hành trái phiếu chính phủ bằng đồng tiền nước ngoài để huy động vốn cho các dự án cụ thể. Tuy nhiên, việc này không phổ biến.

Lãi suất trái phiếu chính phủ

Ngân hàng Nhà nước xác định lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam và thông báo lãi suất theo từng kỳ hạn trái phiếu. Hiện nay, có các kỳ hạn trái phiếu chính phủ Việt Nam từ 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.

Trong năm 2021, lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam dao động từ khoảng 1,2% đến 5,1% tùy thuộc vào kỳ hạn của trái phiếu. Cụ thể:

 • Kỳ hạn 2 năm: 1,2% – 1,7%
 • Kỳ hạn 3 năm: 1,7% – 2,2%
 • Kỳ hạn 5 năm: 2,8% – 3,3%
 • Kỳ hạn 7 năm: 3,6% – 4,1%
 • Kỳ hạn 10 năm: 4,3% – 4,8%
 • Kỳ hạn 15 năm: 4,9% – 5,1%
 • Kỳ hạn 20 năm: 5% – 5,1%
 • Kỳ hạn 30 năm: 5% – 5,1%

Lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam được đánh giá là ổn định và được coi là một lựa chọn đầu tư an toàn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xem xét các yếu tố khác như tình hình thị trường, rủi ro và tình hình kinh tế chung để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

image

Các loại trái phiếu chính phủ tại Việt Nam hiện nay

Các loại trái phiếu chính phủ tại Việt Nam hiện nay bao gồm tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc và công trái xây dựng Tổ quốc.

Tín phiếu kho bạc

Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu chính phủ được sử dụng để huy động vốn cho quỹ bảo đảm tiền gửi tại ngân hàng và quỹ bảo hiểm tiền gửi tại ngân hàng.

Đây là một phương thức huy động vốn đáng tin cậy, được đảm bảo bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trái phiếu này có các kỳ hạn 91 ngày, 182 ngày và 364 ngày và được phát hành bằng đồng Việt Nam. Lãi suất của tín phiếu kho bạc thường được xác định dựa trên mức lãi suất điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước.

Trái phiếu kho bạc

Trái phiếu kho bạc là một loại trái phiếu chính phủ được phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách Nhà nước. Đây là một trong những hình thức huy động vốn quan trọng nhất của Chính phủ Việt Nam.

Trái phiếu này có kỳ hạn lớn hơn 1 năm và có thể được phát hành bằng đồng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ có thể chuyển đổi tự do. Lãi suất của trái phiếu kho bạc thường được xác định dựa trên lãi suất trái phiếu thị trường và được công bố trên các trang tin tức tài chính.

Công trái xây dựng Tổ quốc

Đây là một loại trái phiếu do chính phủ phát hành để thu hút vốn cho các dự án xây dựng quan trọng của đất nước, như cơ sở hạ tầng giao thông và kinh tế xã hội. Lãi suất của các trái phiếu này thường được xác định dựa trên lãi suất thị trường và thông tin liên quan được công bố trên các trang tin tức tài chính. Tóm lại, các loại trái phiếu chính phủ ở Việt Nam có mục tiêu và đặc điểm phát hành khác nhau, nhưng đều đóng vai trò quan trọng trong việc thu vốn cho ngân sách nhà nước và các dự án phát triển quan trọng của đất nước.

Ưu, nhược điểm khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ

Việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ được coi m phương pháp đầu tư an toàn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư mong muốn bảo vệ vốn. Tuy nhiên, giống như bất kỳ hình thức đầu tư nào khác, việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ cũng có những điểm mạnh và điểm yếu cần được cân nhắc.

Ưu điểm

 • Sự đảm bảo và tính ổn định: Trái phiếu chính phủ được đảm bảo bởi chính phủ, mang lại mức độ rủi ro thấp hơn so với các loại sản phẩm tài chính khác, thậm chí có thểi là không có rủi ro.
 • Lãi suất ổn định: Trái phiếu chính phủ thường có lãi suất ổn định và ít thay đổi trong suốt thời gian giữ trái phiếu cho đến khi nó đáo hạn.
 • Khả năng thanh toán linh hoạt: Trái phiếu chính phủ có khả năng thanh toán linh hoạt hơn so với nhiều loại trái phiếu khác, có thể được chuyển nhượng thông qua các sàn giao dịch, hoặc bán lại cho các tổ chức tài chính và ngân hàng.

Nhược điểm

 • Lãi suất thấp: Trái phiếu chính phủ thường có lãi suất thấ hơn so với nhiều sản phẩm tài chính khác, do đó không mang lại lợi nhuận cao như các loại đầu tư khác.
 • Quy trình đầu tư phức tạp: Đầu tư vào trái phiếu chính ph đòi h nhiều bước và phải tuân theo quy định của nhà nước, có thể gây khó khnn thời gian cho nhà đầu tư.

Những điểm trên là những ưu, nhược điểm cần được xem xét và đánh giá kỹ càng trước khi quyết định đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

image

Một số rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ

Đầu tư vào trái phiếu chính phủ là một hình thức đầu tư ít rủi ro hơn do được đảm bảo bởi chính phủ, tuy nhiên, vẫn tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn như sau:

 • Rủi ro lãi suất: Rủi ro này xảy ra khi lãi suất thị trường tăng, làm giảm giá trị trái phiếu chính phủ và khiến nhà đầu tư có thể gặp lỗ vốn nếu bán trái phiếu trước thời hạn.
 • Rủi ro về thanh khoản: Trái phiếu chính phủ thường có thời hạn cố định và không dễ dàng bán lại trước thời hạn. Trường hợp cần tiền gấp, việc bán trái phiếu trước hạn có thể gặp khó khăn và có thể mất mát giá trị trái phiếu.
 • Rủi ro thị trường: Trái phiếu chính phủ không miễn nhiễm với biến động thị trường đột ngột và những rủi ro vĩ mô như suy thoái kinh tế, thay đổi chính sách tài khóa, hoặc không ổn định trên thị trường quốc tế.
 • Rủi ro tín dụng: Trái phiếu chính phủ phụ thuộc vào khả năng thanh toán của chính phủ. Nếu tình hình tài chính của chính phủ xấu đi hoặc không đáng tin cậy, rủi ro về tín dụng sẽ tăng.
 • Rủi ro liên quan đến tỷ giá hối đoái: Trái phiếu chính phủ thường được phát hành trong địa phương, do đó nếu đồng tiền địa phương giảm giá so với đồng tiền quốc tế, giá trị trái phiếu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Kết luận

Bài viết đã cung cấp những thông tin cần thiết về tráiếu chính phủ cho nhà đầu tư mới. Mặc dù được coi là một trong những hình thức đầu tư trái phiếu an toàn nhất, trái phiếu chính phủ vẫn mang theo những rủi ro và nhược điểm cần được lưu ý. Hy vọng bạn đã nắm vững kiến thức cơ bản để có thể đầu t minh và đạt được lợi nhuận.

Trả lời